aateq

Comunicat de presă

SC AATEQ SRL implementează în perioada 13.04.2018 – 31.07.2019 proiectul  “Creșterea competitivității societății AATEQ SRL prin extinderea activității de producție”, cod MySMIS 112663, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Proiectul are o valoare totală de 4.002.432,84 lei, din care 2.020.892,52 lei reprezintă finanțare nerambursabilă și anume, 1,717,758,64 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și 303,133,88 lei valoare eligibilă din bugetul național. Locația de implementare a proiectului este la sediul societății situat în Str. Șoseaua Cristianului nr. 63B, Sat Cristian, Com. Cristian, județul Brasov, cod poștal 507055.

Obiectivul/scopul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale, prin extinderea capacității societății AATEQ SRL, și implicit, creșterea volumului produselor obținute la comanda clientului: lagăre, angrenaje, elemente mecanice de transmisie, în urma desfășurării activității conform CAEN 2815.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Extinderea capacității firmei, prin creșterea volumului produselor fabricate ca urmare a modernizării și inovării fluxului de producție, prin achiziția de active corporale si necorporale, pe domeniul de activitate “Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie” cod CAEN 2815- obiectul principal de activitate.
  2. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice ca urmare a colectării selective a deșeurilor și a optimizării funcționării instalațiilor privind iluminatul în spațiile de producție;
  3. Realizarea de activități de internaționalizare, prin participarea la târguri internaționale de specialitate, misiuni comerciale sau expoziții, în calitate de expozant și recertificarea sistemului de management ISO 9001:2008, respectiv certificarea conformității CPF, in sistemul EVECP2+, pentru elemente metalice din oțel cu rol structural confrom SR EN 1090-1:2009+A1: 2011, EN 1090-2;A1:2012

Implementarea proiectului va conduce la următoarele rezultate:

– Creșterea volumului produselor fabricate, și implicit a cifrei de afaceri, ca urmare a  modernizării și inovării fluxului de producție, prin achiziția de active corporale si necorporale, pe domeniul de activitate “Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie”

– Societatea va încheia un contract cu o firmă specializată în colectarea de deșeuri specifice procesului de producție pentru minimizarea la sursă a acestora și va investi într-o instalație de iluminiat cu LED pentru a face economie de energie.

– Menținerea produselor la standardele cele mai înalte prin recertificarea sistemului de management ISO 9001:2008, respectiv certificarea conformității CPF, în sistemul EVECP2+, pentru elemente metalice din oțel cu rol structural confrom SR EN 1090-1:2009+A1: 2011, EN 1090-2;A1:2012.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro