Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate de activitatea proprie

SC AATEQ SRL  este o societate straina avand ca principal profil de activitate productia de ansamble si subansamle metalice, productie piese obtinute prin operatiuni de mecanica generala, tratarea si acoperirea metalelor.

Principalele coduri CAEN pentru care se solicita revizuirea autorizatiei de mediu prevad urmatoarele activitati de productie:

2562– Operatiuni de mecanica generala (operatiuni de gaurire, strunjire, frezare, erodare, rabotare, mortezare, filetare, lepuire, brosare, nivelare, debitare, rectificare, ascutire, polizare, sudare, matisare (imbinare) etc. a pieselor din metal -activitatile de taiere si gravare cu fascicul laser a metalelor)

2561– Tratarea si acoperirea metalelor (acoperirile metalice, tratamentul anodic al metalelor, etc. -tratamentul termic al metalelor -operatiunile de debavurare, sablare si curatire a metalelor -vopsirea si gravarea metalelor -acoperirea metalelor cu nemetale: -plastifierea, emailarea, lacuirea etc. -calirea metalelor).

Datele de identificare si contact ale societatii sunt urmatoarele:

 

Adresa sediu social: Soseaua Cristianului, Nr. 63B, Cristian, Jud. Brasov

Adresa punct de lucru: Soseaua Cristianului, Nr. 63B, Cristian, Jud. Brasov

Telefon/Fax: 0268 334 174

Ampalasament obiectiv: Soseaua Cristianului, Nr. 63B, Cristian, Jud. Brasov

Forma de proprietate: Privata

Societatea detine Autorizatia de mediu nr  103/28.02.2013 (revizuita in 6.09.2018 si in 2023 o noua revizuire, in procedura)),)si Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 129/12.11.2020 in revizie.

SC AATEQ SRL are in portofoliu de clienti catre care se fac livrari interne/externe pe baza de comenzi ferme sau contracte.

Tipurile de deseuri generate in cadrul societatii sunt urmatoarele:  

DENUMIRE DESEURI GENERATE Cod deseu CONF HG 856/2002
DESEURI NEPERICULOASE
Rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04 03 01 05
Cruste de tunder (de la masini-debitare otel) 10.02.10
Zgura de topitorie(debitare plasma aluminiu) 10.10.03
Pilitura si span feros (debitare) 12.01.01
Pilitura si span feros (span) 12.01.01
Pilitura si span neferos (debitare aluminiu ) 12.01.03
Pilitura si span neferos (Span de aluminiu ) 12.01.03
Pilitura si span neferos (span de cupru, bronz alama ) 12.01.03
Pilitura si span materiale plastice 12.01.05
Deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la 12 01 16 12.01.17
Pietre uzate de polizare 12.01.21
Ambalaje de hartie si carton 15.01.01
Ambalaje de mase plastice 15.01.02
Ambalaje de lemn 15.01.03
Metale neferoase – CARBURA 16.01.18
Fier si otel 17 04 05
Deseu menajer 20.03.01
DESEURI PERICULOASE
Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte subst.periculoase 08.01.11*
Deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase DILUANTI 08.01.17*
Deseuri de degresare cu cont. de subst. periculoase 11.01.13*
Emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni 12.01.09*
Uleiuri sintetice de motor de tragere sau ungere 13.02.06*
Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase 15.02.02*
Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase 15.01.10*

Toate aceste deseuri sunt colectate selectiv,depozitate separat si in locuri/spatii special amenajate (sunt spatii inchise sau deschise, betonate,identificate si cu dotarile necesare).

Ulterior sunt valorificate sau trimise pentru tratare/reciclare/eliminare catre firme autorizate.

COLECTAREA SI GESTIONAREA DESEURILOR este prezentata in anexa 1.

PREDAREA SI TRANSFERUL DESEURILOR.

Dupa depozitarea temporara a deseurilor, SC AATEQ SRL preda aceste deseuri unor operatori economici autorizati in valorificarea si,ulterior,in tratarea/eliminarea acestora.

Societatea a incheiat contracte de colaborare cu societati specializate pentru colectarea si valorificarea deseurilor si anume; Contractul nr.C4/870/05.10.2020 cu Remat Brasov SA pentru prestarea serviciilor de valorificare a deseurilor de: pilitura si span feros, span aluminiu, deseu cupru bronz alama, deseu de fier si otel vechi, pilitura si span materiale plastice, hartie si carton, materiale plastice, lemn, cruste, etc.

Contract nr C3378/6.09.3021 Remat Brasov SA pentru preluarea deseurilor periculoase sau nereciclabile; deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte subst. periculoase, deseuri de degresare cu cont. de subst. periculoase, emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni, absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase, ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase.

Contractul nr. 1858/01.08.2019 cu Serviciul Public de Salubritate Cristian pentru deseurile menajere.
Contractul nr 20/2018. cu SC Atanasiu Trading SRL pentru deseuri de carbura.

Contractul nr.1 BV 0348320 cu act aditional pe fiecare an cu Ecologic 3 R Ambalaje pentru preluare obligatiilor privind ambalajele.

Contract nr. 145/1.10.2012 cu acte aditionale anuale cu SC Mary Car Roma SRL, prestari servicii apa canal(vidanjare).

(Permanent se face un schimb de informatii, in vederea supravegherii transportului pana la agentul comercial care este autorizat sa colecteze aceste deseuri (pentru revalorificare).

TRATAREA SI RECICLAREA SAU ELIMINAREA DESEURILOR

Aceste operatii (tratare, reciclare si/sau eliminare deseuri) nu pot fi efectuate de SC AATEQ SRL deoarece nu este autorizata si nu detine instalatiile/dotarile necesare.

In cazul deseurilor periculoase, firmele autorizate care preiau aceste deseuri sunt obligate sa efectueze aceste operatii sau predau, mai departe, aceste deseuri altor firme specializate.

MONITORIZAREA COLECTARII SI VALORIFICARII DESEURILOR

Pentru monitorizarea activitatii de colectare a deseurilor rezultate din procesele de productie sau din alte activitati conexe, societatea are o baza de date care contine informatii privind tipul si cantitatea de deseuri colectate si,ulterior, valorificate conform prevederilor legale.
In activitatea de evidenta si raportare a datelor referitoare la deseurile colectate,gestionate,valorificate si/sau eliminate se respecta prevederile legale si prevederile autorizatiilor(de mediu sau de gospodarire a apelor).
Monitorizarea planului de gestionare a deseurilor include:
1) intocmirea fiselor de deseuri(conform HG 856/2002)
2) evidenta lunara a deseurilor conf OUG 92/2021
3) raportarea situatiei statistice PRODDES, la APM Braso, ,la solicitarea acestora
4) urmarirea realizarii tuturor masurilor propuse si impuse.
5) respectarea tuturor prevederilor legale referitoare la deseuri.

ASIGURAREA FINANTARII COSTURILOR DE COLECTARE A DESEURILOR

SC AATEQ SRL finanteaza toate costurile nete care decurg din colectarea, transportul si stocarea temporara a deseurilor, pana la preluarea acestora de firme specializate.
Participa la actiunile si activitatile de constientizare a angajatilor cu privire la importanta colectarii selective a deseurilor si de stocare temporara in spatiile special amenajate.

INFORMAREA CLIENTILOR

SC AATEQ SRL s-a preocupat si se preocupa de informarea corecta si completa a clientilor sai cu privire la produsele fabricate.

MASURI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI COLECTARII DESEURILOR

In vederea cresteriie ficientei colectarii deseurilor si respectarii tuturor prevederilor legale in vigoare, se stabilesc urmatoarele masuri:

Nr. Crt. Masurastabilita (actiune ) Raspunde Termen de realizare

Resurse

1 Continuarea colectarii selective a deseurilor si predarea catre firme specializate /autorizate Sef sectie

Responsabil mediu

permanent Interne
2 Reciclarea anuala a deseurilor de metal ,plastic, hartie, etc., 100% provenind din fluxul tehnologic conform anexei 1 din planul de gestionare deseuri Sef sectie

Responsabil mediu

permanent Interne
3 Instruirea periodica a personalului muncitor si personalului TESA referitor la colectarea selectiva si gestionarea corecta a deseurilor Responsabil mediu anual Interne
4 Verificarea periodica a utilizarii containerelor metalice de stocare a deseurilor, a inscriptionarii acestora si de curatare a spatiilor betonate (amenajate pentru depozitarea deseurilor) Sef sectie

Responsabil mediu

permanent Interne
5 Imbunatatirea informarii periodice a angajatilor referitoare la riscurile cauzate de depozitarea necontrolata a deseurilor si la riscul de poluare a mediului inconjurator (apa,aer,sol,subsol). Sef sectie

Responsabil mediu

permanent Interne

Administrator,

Liban Eeckhout

Responsabil mediu,
Simona Serban