aateq

Proiectul “Creșterea competitivității societății AATEQ SRL prin extinderea activității de producție”, cod MySMIS 112663, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC AATEQ SRL și are o valoare totală de 4.002.432,84 lei, din care 2.020.892,52 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 13.04.2018 – 31.07.2019.

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale, prin extinderea capacității societății AATEQ SRL, și implicit, creșterea volumului produselor obținute la comanda clientului: lagăre, angrenaje, elemente mecanice de transmisie, în urma desfășurării activității conform CAEN 2815.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt extinderea capacității firmei, prin creșterea volumului produselor fabricate, îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice și a optimizării funcționării instalațiilor privind iluminatul în spațiile de producție precum si realizarea de activități de internaționalizare, recertificarea sistemului de management respectiv certificarea conformității CPF.

Printre rezultatele proiectului se numară creșterea volumului produselor fabricate ca urmare a modernizării și inovării fluxului de producție, contractarea unei firme specializate în colectarea de deșeuri specifice procesului de producție pentru minimizarea la sursă a acestora precum și menținerea produselor la standardele cele mai înalte prin recertificarea sistemului de management, respectiv certificarea conformității CPF. De asemenea, a fost angajată o persoană dintr-o categorie defavorizată.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.