Contacteaza-ne

Politica de confidentialitate

Apreciem interesul dumneavoastră față de Aateq SRL și față de produsele noastre. Protejarea dreptului dumneavoastră la viață privată în cazul utilizării ofertelor noastre online are o mare importanță pentru noi. Atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal, respectăm dispozițiile  privind protecția datelor cuprinse in Regulamentul General  al Uniunii Europene          ( RGPD).

       Această pagină oferă explicații despre tipul de informații pe care le colectăm de la dvs., despre scopul în care le colectăm și despre opțiunile pe care le aveți în legătură cu acțiunile noastre. Prin accesarea și folosirea conținutului acestui website și prin postarea informațiilor personale pe acest website acceptați politica de confidențialitate. 

     Noțiunea de „date cu caracter personal”

„Datele cu caracter personal reprezintă orice informații care identifică o persoană fizică sau care o fac cel puțin identificabilă. 

Datele cu caracter personal sunt orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata), direct sau indirect, cum ar fi nume, prenume, numar de identificare, date de geolocalizare, identificator online (adresa IP, cookie IP) si orice elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale si date cu caracter special date privind originea etnica sau rasiala, date privind opiniile politice, date privind confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, apartenenta la sindicate, date genetice, data biometrice, date privind sanatatea, date privind viata sexuala sau orientarea sexuala. 

    Noțiunea de „prelucrare” a datelor cu caracter personal

Prelucrare reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea (simpla vizualizare/accesare), utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Modul în care utilizăm cookie-uri

Utilizăm cookie-uri pentru a monitoriza ce ai achiziționat de la noi și ce acțiuni ai realizat pe site. De asemenea, cookie-urile îți permit să utilizezi servicii cum ar fi urmărirea comenzii efectuate, verificarea contului tău sau primirea unor beneficii suplimentare.

Cookie-urile noastre nu rețin date cu caracter personal cum ar fi numele tău sau detaliile bancare. Acestea doar ne permit să aflăm informații după ce v-ați autentificat sau ajută la a face legătura între informațiile privind navigarea făcută și datele tale cu caracter personal atunci când alegi să te înregistrezi pentru un serviciu sau buletin informativ.

Pentru aceasta, în unele situații utilizăm cookie-uri persistente. Tratăm cu seriozitate protecția datelor tale cu caracter personal – întotdeauna monitorizăm și îmbunătățim modul în care le putem proteja.

Folosim module cookie pentru ca dumneavoastră să puteți utiliza pagina web cât mai bine posibil. Aceste module cookie reprezintă fișiere de text ce sunt stocate în browser-ul de internet, respectiv de browser-ul de internet pe dispozitivul final al utilizatorului. În cazul în care un utilizator accesează pagina noastră web, se poate ca un modul cookie să fie stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Acest modul cookie conține o serie de caractere care permite identificarea browser-ului în cazul unei noi accesări a paginii web.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiții de utilizare a modulelor cookie este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

     Principiile utilizării fișierelor de cookie

Un „cookie” este un identificator alfa-numeric care îl transferăm pe hard-discul dvs. prin intermediul browser-ului de web, atunci când vizitaţi site-ul nostru. Permite sistemului nostru să vă recunoască atunci când ne vizitaţi site-ul din nou şi ne permite sa îmbunătăţim serviciile oferite utilizatorilor noştri. Cookie-urile pot fi de asemenea folosite pentru a compila informaţii agregate despre zonele noastre de site-uri web care sunt cel mai frecvent vizitate. Aceste informaţii de trafic vor fi utilizate pentru a spori conţinutul website-ului şi pentru facilita utilizarea lui. Nu vom urmări la ce pagini v-aţi uitat în timp ce vizitaţi site-ul nostru. Dacă doriţi să respingeţi cookie-ul, vă puteţi configura browser-ul pentru a face acest lucru.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fişiere text mici care pot fi trimise la browser-ul dvs. atunci când vizitaţi un site web şi stocate pe dispozitiv. Fişierele cookie sunt stocate în dosarul pentru fişierele browser-ului. Modulele cookie conţin de obicei, numele site-ului web de provenienţă, valabilitatea şi valoareasa. Când vizitaţi următorul Web site acesta reîncarcă cookie-uri şi va trimite aceste informaţii înapoi la site-ul care a creat iniţial cookie. Cookie-urile pe care le folosim nu dăunează computerului.

De ce folosim module cookie?

Utilizăm modulele cookie pentru a crea şi a îmbunătăţi în mod constant serviciile noastre, pentru a le adapta la interesele şi nevoile dvs. şi pentru a le îmbunătăţi structura şi conţinutul. Cookie-urile temporare şi permanente pot fi utilizate pe site şi.depozitate temporar pe dispozitiv până când părăsiţi pagina, iar cele permanente rămân pe dispozitiv până la expirarea lor sau ştergerea manualăa acestora. Timpul în care vă rămân informaţiile, depinde de tipul de modul cookie. 
Folosim mai multe tipuri de cookie-uri pe site-urile noastre.

Cookie-uri de bază

Aceste cookie-uri reprezintă baza pentru rularea site-ului nostru şi permite utilizarea unor caracteristici de bază, cum ar fi zone securizate sau plăţi online. Cookie-urile de bază sunt de exemplu datele de conectare, care permit accesul la zonele securizate, fără a fi necesară re-logarea sau completarea formularelor tip. Fără aceste cookie-uri, nu putem furniza serviciile care stau la baza site-ului nostru. Dacă dezactivaţi aceste cookie-uri, nu vom putea garanta funcţionarea impecabilă a site-ului.

Rularea cookie-urilor

Prin utilizarea cookie-urilor noastre, colectăm informaţii statistice despre modul în care utilizaţi site-ul nostru web. Aceste informaţii tehnice ne permit să localizăm  ce parte a site-ului web a fost accesată prin click. Aceste cookie-uri ne ajută să analizămşi să îmbunătăţim site-ul nostru în ceea ce priveşte conţinutul, performanţa şi designul acestuia. Dacă dezactivaţi aceste cookie-uri, nu putem garanta buna funcţionare a site-ului nostru.

Cookie-uri funcționale

Cookie-urile funcţionale nu sunt necesare, dar ne ajută să îmbunătăţim funcţionalitatea site-ului nostru. Vă reaminteşte spre exemplu setările selectate la vizitarea paginii anterioare, distribuirea conţinutului, selectarea site-ului şi aşa mai departe, astfel încât să nu trebuiască să re-configuraţi. Utilizăm aceste cookie-uri pentru a determina dacă aţi primit deja un serviciu sau aţi furnizat informaţii corespunzătoare locaţiei dvs. curente, dacă sunteţi de acord să distribuiţi astfel de informaţii. Deşi utilizarea acestor cookie-uri depinde numai de setările dvs., dacă le dezactivaţi, este posibil să pierdeţi unele dintre serviciile pe care le putem furniza.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată 

În cazul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci aveți calitatea unei persoane vizate în sensul RGPD și vă revin următoarele drepturi în relație cu noi în calitate de operator. 

 Dreptul de acces al persoanei vizate (Art. 15 RGPD)

Puteți solicita de la noi în orice moment o confirmare a faptului că există date cu caracter personal ce vă privesc și care să fie prelucrate de către noi. În cazul în care există un astfel de caz de prelucrare, ne puteți solicita clarificări privind informațiile prevăzute de lege (vedeți art. 15 alin. 1 din RGPD), precum și informații privind garanțiile adecvate conform art. 46 din RGPD în legătură cu transferurile în cazul în care date cu caracter personal ce vă privesc sunt transferate într-un terț stat sau unei organizații internaționale. 

 Dreptul la rectificare (Art. 16 RGPD)

Aveți în relație cu noi un drept la rectificare și/sau la completarea datelor, în condițiile în care datele cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Vom realiza rectificarea fără întârziere. 

 Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18 RGPD)

În conformitate cu condițiile legale (vedeți art. 18 alin 1 din RGPD) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. Cu privire la consecințele restricționării, vă invităm să consultați art. 18, alin. 2 și 3 din RGPD. 

 Dreptul la ștergerea datelor (Art. 17 RGPD)

Ne puteți solicita ștergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă privesc, iar noi suntem obligați să ștergem aceste date fără întârziere atunci când se aplică unul din motivele prevăzute de art. 17, alin 1 din RGPD. Nu există dreptul la ștergerea datelor în cazurile prevăzute în art. 17, alin. 3 din RGPD. 

 Dreptul la informare 

În cazul în care ați invocat rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor, suntem obligați să comunicăm această rectificare sau ștergere a datelor respectiv restricționarea prelucrării tuturor destinatarilor cărora le-au fost puse la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând cazul în care se dovedește a fi imposibil sau necesită un efort disproporționat. În relație cu noi aveți dreptul de a fi informat cu privire la acești destinatari. 

 Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 RGPD)

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Pentru detalii consultați art. 20 din RGPD. 

 Dreptul la opoziție (Art. 21 RGPD)

Din motivele ce reies din situația dumneavoastră aparte aveți dreptul în orice moment de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, prelucrare ce are loc în baza art. 6 alin 1 lit. e sau f din RGPD. Mai multe detalii găsiți în art. 21 RGPD. 

Numele și adresa operatorului

S.C. AATEQ SRL, cu sediul social in CRISTIAN, Soseaua Cristianului, nr. 63B, sector/judet Brasov, avand codul unic de inregistrare nr. 21332797, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.  J08/724/2007.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD)       Operatorul a numit un RPD care poate fi contactat în cazul în care considerați necesar la următoarea adresă de e-mail   dpo@aateq.com